Ooien en lammeren presteren beter op gras-kruidenmengsels

Steeds meer schapenhouders in Nederland laten hun ooien en lammeren grazen op gras-kruidenmengels. Een Iers onderzoek (Grace et al., 2018) heeft aangetoond dat ooien en lammeren beter presteren als ze grazen op kruidenrijke percelen.

Opzet Ierse studie

In dit Ierse onderzoek is het begrazen van twee soorten gras-kruidenmengsels (met daarin naast witte klaver ook onder andere cichorei) vergeleken met een perceel bestaande uit 100% Engels raaigras en een perceel met een mengsel met gras en witte klaver. De onderzochte situatie was goed vergelijkbaar met de situatie op de meeste schapenbedrijven in Nederland. Per groep werden 30 ooien (kruisingen tussen Texelaar, Charollais, Suffolk en Vendeen) met allen twee lammeren gevolgd, met een veebezetting van 12,5 ooi per hectare. De ooien werden na het lammeren naar buiten gedaan en gevolgd tot dat de lammeren werden verkocht op een lichaamsgewicht van 45 kilogram. 
De 30 ooien met lammeren werden geroteerd geweid, waarbij gemiddeld iedere 6 dagen de dieren op een nieuw blok van 0,48 hectare kwamen; het totaal beschikbare beweidbare oppervlakte per groep ooien was 2,4 hectare. 

Opvallend positieve resultaten

Uit deze studie bleek dat de ooien en lammeren het op verschillende punten beter deden op kruidenrijk grasland:

  • De ooien op gras-kruidenmengsels bleven gedurende de zoogperiode op gelijk lichaamsgewicht (+0,3 tot +0,9 kg) terwijl de ooien op Engels raaigras en gras-klaver tussen de 4 en 5 kilogram gewicht verloren. 
  • Het zes weken gewicht van de lammeren was op de gras-kruidenmengsels 1 tot 2 kg hoger dan de lammeren die met hun moeders op gras-klaver of Engels raaigras liepen.
  • De groei per lam per dag op gras-kruidenmengels van geboorte tot slacht lag zo’n 10% hoger dan lammeren die op Engels raaigras liepen. 

Omdat witte klaver pas wat later in het seizoen voldoende eiwit gaat produceren is het logisch dat er in het begin van het seizoen, wanneer de ooien volop melk produceren, weinig afwijkend zijn van de schapen die alleen op Engels raaigras grazen.

Mindere bemesting en gezondere dieren

  • Gras-kruidenmengels produceren met minder stikstofbemesting (90 kg N per ha/jaar ten opzichte van 163 kg N per ha/jaar) evenveel droge stof per hectare dan Engels raaigras 
  • In het onderzoek werden de lammeren op de gras-kruidenmengels gemiddeld 1,5 keer ontwormd, ten opzichte van 2,7 keer voor de lammeren die op het Engels raaigras liepen.

Meer weten?

Download hier de publicatie (Engels)

Bron: Schapendokter