Schapenwol beschermt jonge boompjes tegen reeënvraat

Op landgoed Beekvliet, bij Barchem zijn afgelopen winter op drie plekken zo’n 900 jonge boompjes geplant. Om ze te beschermen tegen vraat en schuurplekken door reeën hebben onze vrijwilligers ze voorzien van een plukje schapenwol. De wol is afkomstig van schapen van De Belhamel en de geur van schaap schikt reeën af, waardoor ze de sappige jonge en kwetsbare boompjes met rust laten.

Op de website van Staatsbosbeheer wordt uitgelegd waarom en hoe vrijwilligers de jonge boompjes hebben voorzien van wol. Ook gaat Peter Muilenman, gebiedsboswachter van Natuurmonumenten in op wat ze allemaal hebben gedaan om het oeroude Achterhoekse cultuurlandschap te herstellen en welke rol het schaap hierin speelt.

Herstel oeroud Achterhoeks landschap

“Op landgoed Beekvliet zijn de contouren van het oeroude Achterhoekse landschap nog zichtbaar. Je vindt er nog de typische afwisseling van houtwallen, oude kampen, bosjes en boerenerven” Aan het woord is Peter Muileman, gebiedsboswachter bij Natuurmonumenten voor onder andere Beekvliet. “Om de landschappelijke lijnen meer te benadrukken, hebben we bestaande of deels vervallen houtwallen ‘doorgeplant’ met jonge boompjes.”

Landschap vol biodiversiteit

Naast het behoud van de landschaps- en landgoedwaarden zijn de nieuwe boompjes natuurlijk ook een boost voor de biodiversiteit. “We hebben onder andere sleedoorn, meidoorn, veldesdoorn, hondsroos en zoete kers aangeplant. Allemaal houtwalsoorten die voor een dicht struweel zorgen. De bloesems en bessen trekken veel insecten en vogels aan. Hazen en reeën zijn natuurlijk altijd welkom om te schuilen bij de houtwal.

Met dank aan vrijwilligers

Onze vrijwilligers van de Mobiele Ploeg hebben alle jonge boompjes voorzien van een plukje verse schapenwol. Een mooi natuurlijk alternatief voor kunststof beschermers. Het is wel een arbeidsintensief klusje voor de vrijwilligers. De wol is afkomstig van de schapen van de schaapskudde De Belhamel. Deze kudde van 300 ooien begraast onder andere ook dit gebied.

Bron: Natuurmonumenten