Eerste schapen gevaccineerd tegen blauwtong

Goed nieuws! Minister Adema van LNV heeft eind april aangekondigd dat een vaccin tegen het blauwtongvirus is goedgekeurd. Deze goedkeuring betreft 1 miljoen doses van het vaccin, geproduceerd door de Spaanse farmaceut Syva. De eerste schapen in Nederland zijn de afgelopen week al succesvol gevaccineerd.

LTO (Land- en Tuinbouworganisatie) is verheugd met het nieuws van de beschikbaarheid van het vaccin. Jeanette van de Ven, portefeuillehouder Gezonde Dieren bij LTO, verklaart: “Het is een enorme opluchting voor de sectoren dat het vaccin nu eindelijk is goedgekeurd. We hopen snel aan de slag te kunnen gaan.” Op korte termijn zullen er meer doses van het vaccin beschikbaar komen, waardoor het erop lijkt dat de dieren voldoende beschermd zullen zijn voor het hoogtepunt van het knuttenseizoen, dat vaak pas start in augustus.

Saskia Duives, van de vakgroep Schapenhouderij van LTO, is eveneens verheugd. Op de site ven Het Schaap merkt ze op: “We wisten dat het eraan zat te komen, maar dit is veel eerder dan verwacht. Ik ben zo blij.’’

De eerste zending met vaccins omvat direct een miljoen doses voor Nederland, wat voldoende is voor alle schapen in het land. Op dit moment is er nog nergens blauwtong geconstateerd, waardoor er voldoende tijd is om alle dieren in de komende periode te vaccineren. Mogelijk zal dit gebeuren met hulp van studenten en gepensioneerde dierenartsen, die bijvoorbeeld kunnen worden ingezet voor het vaccineren van kleinschalige dierenhouders.

Het goedgekeurde blauwtongvaccin is zowel geschikt voor schapen als voor runderen. Aangezien schapen zieker worden dan runderen, hebben zij prioriteit bij de vaccinatie. Voor schapen is één dosis vaccin voldoende, terwijl runderen twee keer moeten worden gevaccineerd. Een open vraag is nog hoelang na de geboorte lammeren kunnen worden gevaccineerd.