Crowdfunding legt solide basis onder bedrijf

Van vier schapen naar een professioneel begrazingsbedrijf met in totaal 550 schapen: het verhaal van Clemens Oude Groeniger (58) en Marjel Neefjes (57) is er één van indrukwekkende groei over een periode van 12 jaar, volledig gefinancierd door crowdfunding. Onder de naam Grebbeveld Schapen &zo genereren ze niet alleen een inkomen door natuurgebieden te begrazen, maar ook door de verkoop van vlees en vilt, evenals het organiseren van workshops en evenementen.

De oorsprong van het bedrijf ligt in de aankoop van vier Veluwse heideschapen in 2001. Nu staan ze aan de vooravond van de lammerperiode. In de stallen van een voormalig melkveebedrijf in Bennekom is een groot deel van de drachtige schapen in strohokken te vinden. Een ander deel van de koppel graast nog steeds in de weilanden bij boeren in het Binnenveld. ‘Het is ondertussen een echt familiebedrijf geworden,’ merkt Marjel met gepaste trots op. ‘Onze drie kinderen Silke (23), Thijmen (21) en Jochem (18) helpen naast hun studies graag mee.’ 

Grebbeveld is nu een professioneel bedrijf met twee kuddes die natuurgebieden en dijken begrazen op de Zuid-Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug. Clemens zorgt samen met twee parttime herders en vier border collies dat de beheerafspraken met de verschillende terrein beherende organisaties goed verlopen. Marjel richt zich op de verkoop van lamsvlees en wol, PR en het verzorgen van workshops vacht- en sloffenvilten. ‘Zo heeft ieder zijn eigen taak op dit bedrijf,’ merkt Clemens op. ‘Dat geldt ook voor de vele vrijwilligers die ons graag helpen in het veld of op het erf.’  

Kudde financieren via crowdfunding

‘In 2012 hadden we zestig schapen die we lieten grazen in natuurgebieden rondom Wageningen,’ vertelt Clemens.  Het werd te veel om het als hobby te blijven doen. Toen begrazingsbedrijf de Wassum uit Limburg aanbood dat Grebbeveld een kudde van hen over kon nemen, inclusief de bijbehorende orderportefeuille, was de beslissing snel genomen.  Clemens verwisselde zijn kantoorbaan voor een leven als fulltime herder, nadat hij in 2019 de cursus aspirant-herder had gevolgd.

Marjel legt graag uit hoe ze destijds de financiering voor de kudde hebben aangepakt. ‘Als redacteur had ik net een artikel geschreven over crowdfunding. Dat was toentertijd een nieuw fenomeen dat nog niet veel werd toegepast in de agrarische sector. Ik bouwde een website en vroeg mensen € 100 te doneren voor het financieren van een schaap. In ruil daarvoor kregen ze € 120 aan bonnen die zij konden besteden bij Grebbeveld.  Ze konden bijvoorbeeld lamsvlees of een gevilte schapenvacht kopen, of deelnemen aan een evenement. Het was een groot succes. Binnen drie weken hadden we de kudde gefinancierd. Naast het financiële aspect hebben we onbewust een community opgebouwd, wat ons heeft gedwongen na te denken over activiteiten en evenementen. Tot op de dag van vandaag plukken wij hier de vruchten van en hebben we sterke band met onze consumenten opgebouwd.’

Voorzichtig boeren

Tachtig procent van het inkomen verkrijgen ze door het begrazen van natuurgebieden. Voor de komende periode hebben ze voldoende opdrachten in portefeuille en er is zelfs ruimte voor groei. Niettemin wil Clemens niet aan een derde of vierde kudde. Hij merkt dat zijn leeftijd mee gaat spelen. Onlangs heeft hij geïnvesteerd in een quad en een trekker, machines die de fysieke werkzaamheden aanzienlijk verlichten. Door zuinig te leven en consequent met eigen middelen te investeren hebben ze de afgelopen jaren een stabiel inkomen weten te genereren met de huidige omvang. Hun strategie bestond dan ook uit ‘voorzichtig boeren’, zoals Clemens het zelf zo mooi samenvat.  

Het inkomen uit de begrazingscontracten vullen ze aan met de verkoop van vlees. ‘Eerst verkochten we het merendeel van het lamsvlees vanaf het erf. Nu zetten we het vooral af via boerderijwinkels in de regio. Ook is het lamsvlees elke zaterdag te koop op de markt in Wageningen. Je vindt onze producten in de marktkraam van StreekWaar,’ vult Marjel aan. De verdiensten uit de verkoop van vlees zijn verhoudingsgewijs maar beperkt.

Zeker in de beginperiode was het niet eenvoudig, en het inkomen van Marjel als redacteur bij het communicatiebureau De Lynx was toen een welkome aanvulling. Ook nu werkt Marjel nog steeds 1,5 dag per week bij het communicatiebureau.

Wol- en workshops

Naast haar communicatiewerk verzorgt ze ook de administratie en verricht ze hand- en spandiensten in de lammertijd en bij kuddeverplaatsingen. Maar haar hart ligt bij alles wat te maken heeft met de wol.  Zo heeft Marjel het vachtvilten geleerd van een collega op Texel. Nadat ze daar een kijkje achter de schermen had genomen, heeft ze wederom met crowdfunding een viltmachine aan kunnen schaffen. Zo’n 20 keer per jaar ontvangt zij nu groepen in haar atelier waarmee ze aan de slag gaat. Ze vilten vachten, sloffen of tassen. Ook kun je bij haar terecht voor kinderfeestjes of andere groepsuitjes. Elke keer wordt ze weer uitgedaagd om nieuwe dingen te verzinnen. Door crowdfunding hebben ze een grote geïnteresseerde achterban aan hun bedrijf weten te binden, die ze regelmatig op de hoogte houden over alles wat speelt op het bedrijf. “Ondertussen hebben we al meer dan 1000 abonnees op onze nieuwsbrief,’ merkt Marjel op. ‘We houden onze abonnees zowel via de nieuwsbrief op de hoogte van alles wat er speelt in de verschillende seizoenen en we wijzen we op aankomende activiteiten.’

Lammetjesdag op 23 maart

Regelmatig organiseren ze evenementen. Voor 23 maart a.s. staat de jaarlijkse Lammetjesdag op het programma. ‘Met een grote groep vrijwilligers gaan we er weer een prachtige dag van maken voor iedereen. Aangezien de belangstelling afgelopen jaren overweldigend was, zijn we vorige jaar gestart met het inschrijven voor deelname. We kunnen maximaal 850 bezoekers ontvangen hier op het erf,’ zegt Marjel. ’Dan is het leuk, zowel voor de bezoekers als voor de vrijwilligers die ons de hele dag helpen. Naast het aaien van lammetjes is er dan van alles te doen op het erf in Bennekom. Je kunt kennis maken met de herders, de honden en het Veluws heideschaap. In het wolatelier is er van alles te knutselen, en natuurlijk hebben we een kraampje met onze vachten en andere producten.’

Kijk voor meer informatie over dit bedrijf en de Lammetjesdag op: www.grebbeveld.nl