Blauwtong zorgt voor forse daling aantal schapen in Nederland 

Het aantal schapen in Nederland is het afgelopen jaar drastisch afgenomen, volgens recente cijfers van het CBS. Er zijn nu nog ruim 662.300 schapen in Nederland, dat is een daling van 61.300 ten opzichte van het voorgaande jaar, wat neerkomt op een vermindering van het aantal schapen met 8,5 procent. Blauwtong type 3 is de voornaamste oorzaak van deze daling.

Deze trend wordt verder versterkt door schapenhouders die hun bedrijf opgeven vanwege de wolvenproblematiek. Hoewel ook de geitenstapel een afname van 1,6% laat zien en het aantal runderen licht daalt met 0,7%, is de grootste impact van blauwtong merkbaar bij schapen.

Uit voorlopige cijfers van het CBS blijkt dat er in alle provincies, behalve in Brabant, een dalende trend waar te nemen is. In Noord-Holland en Fryslân is de afname van het aantal schapen het grootst. Hier nam het aantal schapen af met 15 duizend stuks. Procentueel gezien daalde het aantal schapen in de provincie Noord-Holland het meest (15,7 procent). De afname in Fryslân was met 11,5 procent lager, maar nog altijd hoger dan gemiddeld.

In de provincie Utrecht was de afname met 15,4 procent (6,5 duizend schapen) ook ruim bovengemiddeld. In Groningen en Limburg zijn de aantallen vergelijkbaar met vorig jaar. Noord-Brabant is de enige provincie waar het aantal schapen het laatste jaar is gegroeid (+6,4 procent).

Overijsselse schapenhouder over dalende trend

RTV Oost interviewde biologische schapenhouder Arno Voorbij in het Overijsselse Schalkhaar over de daling van het aantal schapen. Overijssel is het aantal afgenomen met 3.300 dieren ten opzichte van 2022. “Minder  moederdieren betekent ook minder lammeren. Het wordt een krap jaar,’’ voorspelt deze biologische schapenhouder. Hij maakt zich daar wel zorgen over, omdat alles duurder wordt en dan komt dit er ook nog bovenop.

Biologische schapenhouder Arno Voorbij in Schalkhaar vreest wel dat prijzen voor lamsvlees flink zullen stijgen, omdat er fors minder lammeren zullen zijn.

Weinig last gehad van blauwtong

Hij houdt zelf 85 moederdieren en na de lammertijd komen daar nog zo’n 150 lammetjes bij. Het lamsvlees verkoopt hij op de markt, aan huis en aan restaurants in de regio. De schapen van Voorbij werden vorig jaar nauwelijks getroffen door het virus. Hij heeft zijn dieren vroeg naar stal gehaald, om zo de kans op besmetting te verkleinen. Het virus wordt namelijk verspreid door een knut, een klein mugje, die nauwelijks zichtbaar is, maar overal kan vliegen. Het was bovendien erg nat najaar waardoor de keuze makkelijker werd om ze op te stallen, vertelt hij in een video op RTV Oost.

Lees meer en bekijk de video op de site van  RTV Oost